Begreper vi ofte bruker

Det kan fort bli mange standard-fraser når man snakker om plantestell, og det er lett å bli usikker på hva de egentlig betyr. Kanskje leser du de på nett, kanskje hører du de fra oss i butikken. Disse frasene tar vi også i bruk i flere av innleggene vi kommer til å skrive her, så derfor vil vi liste opp en del av de begrepene vi selv bruker mye.
 

Begreper angående vanning
Når vi snakker om at en plante trenger lite eller mye vann snakker vi egentlig ikke om mengden vann den trenger, men hvor hyppig den skal vannes.
En bregne trenger mye vann sammenlignet med en sukkulent, men dette betyr bare at den må vannes oftere. Felles for alle planter er at det er best å gi en skikkelig gjennomskylling hver gang de får vann, slik at alle røttene får godt med vann og at røttene vokser nedover i potten for å stabilisere planten. 

Tørke opp mellom hver vanning
Denne "vanneregelen" gjelder for svært mange av de plantene du har hjemme. Det betyr i all korthet at jorden som er i øverste del av potta skal kjennes tørr før du vanner på ny. Vi liker å si at ca. halvparten av jorda bør kjennes tørr. Det er likevel viktig å sørge for at jorda som er helt nederst i potta og rundt røttene ikke tørker for mye ut. Lys, temperatur, luftfuktighet og type jord påvirker hvor fort jorda tørker. Av den grunn er det derfor ikke så lett for andre å vite akkurat hvor ofte du bør vanne din plante, og "en gang i uken" er ofte mer veiledende enn en fasit. Følg med jevnlig i starten for å bli kjent med vannemønsteret du bør ha for dine planter. 

Jevnt fuktig jord 
Noen av de plantene som liker det vi omtaler som jevnt fuktig jord er blant annet Alocasia, Calathea, bregner og fredslilje. Disse henger fort med hodet og/eller blir tørre og brune på bladene om man vanner for sjeldent. Jevnt fuktig jord betyr ikke at jorden skal være søkkvåt hele tiden. Det betyr at de øverste 3-4 centimeterne av jorda bør bli tørr før du vanner på ny. 

Overvanning og undervanning
Å overvanne handler ikke om at man har gitt for mye vann en gang, men at man har vannet for ofte. Det kan også handle om at det ligger igjen vann nederst i pyntepotta. Over tid bør det aldri ligge vann igjen i potta, da dette kan føre til rotråte.

Å undervanne kan bety både at man vanner for lite om gangen og at man vanner for sjeldent. Som nevnt over må røttene som er helt nederst i jorden også få vann. 

 

Begreper angående lys 
Sollys er selve energikilden og levebrødet til plantene. Som vi mennesker trenger mat for å overleve, trenger planter lys! Videre spørsmål blir så "hva er mye og lite lys"? "Hvor mye lys kan være for mye"? "Hvor lite lys kan de klare seg med"? 
Her i Norge må vi også huske å skille mellom sommerhalvåret og vinterhalvåret. På vinteren bør vi tenke at plantene skal få så mye lys som mulig - også direkte sol ettersom den ikke er like sterk. Mens på sommeren kan flere planter bli brent av for sterk sol, og det er derfor viktig å finne riktig plassering for den enkelte plante. 

Godt indirekte lys 
Dette uttrykket bruker vi ofte nettopp fordi dette gjelder for veldig mange planter! Godt, indirekte lys sier oss at plasseringen burde være et sted med mye naturlig lys, men ikke nødvendigvis i direkte sol. Vi kan også skrive/si "indirekte sol" og "litt i fra et godt opplyst vindu" som begge, i våre øyne, betyr det samme. Har man et øst- eller vestvendt vindu er dette midt i blinken for veldig mange planter, ettersom formiddags- og ettermiddagssolen er mindre sterk. Planter som faller inn under denne kategorien trenger derimot beskyttelse fra å bli utsatt for sol en hel dag, fra morgen til kveld. 

Tåler mindre lys
Noen planter kan være veldig hardføre når det kommer til mindre gode lysforhold, men som nevnt er alle planter avhengig av lys. At de tåler mindre lys kan bety flere ting. Det kan bety at de kan stå en god del meter inn i rommet, hvis det er et godt opplyst rom. Det kan også bety at de kan stå i et nordvendt vindu som ikke har så mye direkte sol. Å ha planter på et rom uten vindu er ikke å anbefale, men mange løser dette med å jevnlig bytte plass på to planter.

Full sol
Full sol innebærer plasseringer hvor solen står på fra morgen til kveld, altså i sørvendte vinduer (eller utendørs). Her kan det være utfordrende å finne planter som trives uten å bli brent. Mange blomstrende planter gjør derimot det. De fleste kaktuser og sukkulenter ikke bare trives, men bør ha minst 6-8 timer sol hver dag. Om vinteren, og ellers, kan man løse dette ved å bruke plantelys.